Şirket Profili

Strateji

Experian veri ve analitik çözümlere odaklanarak, karlı büyümeyi hedefleyerek ve sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkartarak hissedarları için değer yaratır.

Veri ve Analitik Çözümler
Experian’ın tüm ürün ve hizmetlerinin temelinde tüketici ya da işletmelere ait sahip olduğu ya da kullandığı çok büyük ve kapsamlı veri kaynakları bulunmaktadır. Experian analitik çözümleri ve yazılımları sayesinde bu veri kaynaklarını kullanarak değer yaratmaktadır. Experian’ın farkı, veri ve analitiği bu şekilde birleştirmesinde yatmaktadır.

Karlı Büyüme
Karlı bir büyüme ile dünyadaki lider konumunu sürdürmeyi hedefleyen Experian, bunu gerçekleştirmek için şu alanlarda çalışma yapmaktadır:

  • coğrafi büyüme
  • ürün geliştirme
  • yeni müşteri edinme

Sermaye Verimliliği
Experian, ölçülü, esnek ve verimli bir bilanço hedeflemektedir. Rekabet avantajını korumak için güçlü nakit akışını akıllı yatırımlar yaparak kullanmayı hedeflemektedir. Stratejisine ve mali durumuna uyan satın almalar yapmaya devam edecek olan Experian, nakit fazlasını hissedarlarına kar payı dağıtarak ya da hisselerin geri satın alımını yaparak değerlendirmektedir.

Stratejik Hedeflerimiz
Experian’ın 4 stratejik hedefi bulunmaktadır:

  • Kredi ve analitik dünyasındaki liderliğimizi devam ettirmek
  • Yeni müşteri segmentleri ile başarılı iş ilişkileri kurmak
  • Gelişmekte olan önemli ekonomilerde faaliyetlerimizi geniş çapta sürdürmek
  • Kredi notu ve kimlik bilgilerinin korunması alanında en güvenilir marka olmak

Tarihçe

Experian, köklerini 1980 yılında eski ana şirketi GUS tarafından kurulan ve bir bilgi hizmetleri şirketi olan CCN'e dayandırır. CCN, 1980 ile 1996 yılları arasında genişleyerek, İngiltere'de komşu ticari alanlara da girmiştir. 1996 yılında GUS, eski TRW kredi, karar analizi, doğrudan pazarlama ve emlak bilgileri şirketlerini satın alarak, ABD pazarındaki varlığını genişletmiştir. Experian, 1996 yılında, GUS plc, TRW Bilgi Sistem ve Hizmetleri ile CCN Grubunu birleştirdiğinde kurulmuştur. Veritabanı yönetimi, veri hijyeni, e-posta pazarlama ve dağıtımı, sahtecilik önleme hizmetleri, analiz hizmetleri ve etkileşimli tüketici hizmetleri gibi hizmetleri de sunmak için, 1996 yılından beri ek satın alımlar ve birleşmeler gerçekleştirilmiştir.

Ekim 2006'de Experian, GUS'dan ayrılmış ve hissedar değerini ve büyüme potansiyelini artırmak için, Londra borsasında kayıtlı ve halka açık bir şirket haline gelmiştir.

Experian plc, Londra Borsasında (EXPN) kayıtlıdır.


[an error occurred while processing this directive]
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US