Loading...

UFRS 9 için zaman daralıyor! Makroekonomik modelleriniz hazır mı?

Makroekonomik Modeller: Beklenen Kredi Kaybı (ECL) ölçüm sürecinin ayrılmaz parçası

UFRS 9 ile birlikte; makroekonomik faktörlerdeki değişikliklerin, ECL üzerindeki etkisini sağlıklı bir şekilde ölçümleyebilmek, kaçınılmaz bir gereksinim olarak karşımıza çıkmakta (UFRS 9 ilgili paragraflar: 5.5.18, B5.5.41 & B5.5.42). Bu noktada, finansal kurumlar, ilgili makroekonomik modelleri geliştirip değerlendirme süreçlerine dahil etmeye hızla başladılar. Finansal varlık yöneten kurumlardan ECL hesaplamasında beklenen, yalnızca eski tarihsel bilgilerle yetinmemeleri, ekonomik koşulların gelecek tahminlemelerini de desteklenebilir veriler ışığında süreçlerine dahil etmeleridir (Paragraf B5.5.49). Doğru makroekonomik tahminler üretmek ve bu tahminleri modellerin içinde aktif olarak kullanmak, Değer Düşüklüğü (Impairment) tahminleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Farklı makroekonomik senaryoları oluşturup sonuçlarını değerlendirebilecek bir yapınız var mı?

UFRS 9’un temel koşullarından biri; belli olası sonuçların (range of possible outcomes) değerlendirilerek, önyargısız ve olasılık-ağırlıklı bir kredi kayıp tutarının yansıtılmasıdır (Paragraf B5.5.42 & Paragraf 5.5.17). ECL ölçümlemesinde, farklı senaryolar yerine, tek bir senaryo kullanılması, önyargısız ve olasılık-ağırlıklı ölçüm yapılmasına ilişkin UFRS 9 gereksinimini karşılamayacaktır. Bu noktada sorulması gereken soru, “model altyapınızın, farklı senaryolar bazında ECL etkilerini değerlendirmeye uygun olup olmadığı”dır.

ECL tahmini yapan kurumlar, tarihsel kayıp deneyimi ile gelecekteki beklentiler arasında nasıl bir ilişki kurduklarını açıklamakla yükümlüdür (Paragraf 5.5.52 & 5.5.54).

Kredi kayıpları, dönemsel olmaya eğilimlidir. Bu durum, ekonomik döngünün farklı noktalarında, farklı sonuçlar doğabileceği anlamına gelmektedir. Bir diğer deyişle; ECL modellerinin, makroekonomik dinamiklerin dönemsel yapısını değerlendirebilecek yeterlilikte olması beklenmektedir. Beklenen kredi kayıp modellerinin oluşturulabilmesi için tarihsel makroekonomik veri ve trendlere olan ihtiyaç UFRS 9 tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır (Paragraf B4.1.3A & 5.5.52). Ekonomik modellemeler oluşturulurken, farklı senaryolar yaratmak için gerekli makroekonomik metriklerin (işsizlik, faiz, GSMH vb.) yeterli ve detaylı olmaması sıkça rastlanılan bir durumdur. Experian; UK National Institute of Economic Research tarafından kurulmuş bir küresel veri havuzu olan NIGEM platformu üzerinden söz konusu metrikleri sağlıklı ve standart olarak temin edebilmektedir. Ülke bazlı ekonomik tahminlerin de yapılabildiği bu platformu, Avrupa’daki merkez bankalarının tamamı, düzenleyicilerin büyük kısmı, IMF ve Dünya Bankası da aynı amaçla kullanmaktadır.

Ekonomik senaryoları ECL hesaplamasına dönüştürmek!

Gelecek ekonomik koşulların tahminlenmesi, ileriye yönelik modellerin oluşturulması açısından sadece ilk adımı teşkil etmektedir. Faiz oranları, ev fiyatları, işsizlik ve gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi gibi makroekonomik metriklerin nasıl değişebileceğinin belirlenmesini takiben, bankaların, bu gelişmelerin ECL hesaplamasına nasıl dönüştürüleceğine karar vermesi gerekmektedir. Kredi risk göstergeleri ile makroekonomik faktörler arasında sağlıklı bağlantıların kurulması noktasında ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Mevcutta, stres testi için geliştirilmiş modellerin varlığının dahi, kayıpların tahmin edilmesi noktasında, tek başına yeterli olamadığı gözlemlenmektedir. Uygulamalı ekonometri modellemesi, kendi başına kapsamlı ve özel uzmanlık gerektiren bir konudur. Experian, söz konusu modellerin oluşturulabilmesi, uygulanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için en üst seviyede ekonometri ve matematik uzmanlığını sunmaktadır. Güvenilir, istikrarlı ve açıklanabilir makroekonomik modeller geliştirmek yerine kısayolları tercih etmek, provizyonların olduğundan daha fazla veya az gösterilmesine yol açabilir.

Experian Makroekonomik Modelleme Birimi

Experian Makroekonomik Modelleme Birimi, spesifik olarak bu alanda uzmanlaşmış 25 kişilik bir ekiptir. Küresel, ulusal, lokal bazda makroekonomik tahminmelemeler ve analizler sunan, alanında lider bu ekibin temel yetklinlikleri şunlardır:

  • Ekonomik senaryo analizleri
  • Makroekonomik metriklerin kredi risk modellerine entegrasyonu
  • UFRS 9 uyumlu makroekonomik modellerin geliştirilmesi
  • Makroekonomik modellerin validasyonu
  • Stres Testleri

Makroekonomik metriklerin kredi risk modellerinize entegrasyonu ve makroekonomik modellerinizin validasyonu konularında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin