Loading...

Garanti Bankası’ndan Serhan Pak ile TFRS 9 Projeleri hakkında konuştuk…

serhan-pak

Garanti Bankası Risk Analitiği Teknoloji ve İnovasyon Birim Müdürü Serhan Pak ile TFRS 9 Projeleri hakkında konuştuk…

Merhaba Serhan Bey. TFRS 9* uyum süreci için 2018’e kadar süre verilince tüm bankalar hızla harekete geçti. Bu süreç Garanti Bankası’nda nasıl işledi biraz bahseder misiniz?

TFRS 9 uygulamaları belirginleşmeye başladıkça geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz analitik modellere uygun farklı teknolojik çözümleri değerlendirdik ve bazıları üzerinde detaylı incelemeler yaptık. 2017 yılı başında, hem geliştirme aşamasında sağladığı esneklik, hem de uygulama aşamasında sağladığı yönetilebilirlik avantajları nedenleriyle, Experian’ın PowerCurve platformu ile ilerleme kararı aldık. Experian ile örnek veri üzerinde yaptığımız kavram kanıtlama çalışması sonucunda elde ettiğimiz fonksiyonel ve performans metrikleri sonrasında, Mart 2017’de PowerCurve’de strateji yazılımına başladık.
Peki, bu çalışmayı yaparken hangi zorluklarla karşılaştınız? Ne gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekti?

Hem yerel regülasyon hem de bağlı olduğumuz BBVA Grup bünyesindeki TFRS 9 grup gereksinimlerini mümkün olduğunca ortak bir süreç ve yaklaşım içerisinde karşılamaya çalıştık. Stratejimizi belirlerken, ihtiyacımız olan veri setini, mevcut sistemleri, zaman kısıtlarını ve süreçlerimizi göz önüne aldık. Sonuç olarak, yıl boyunca geliştirmenin sürekli olacağını öngördüğümüz için tasarım ve uygulamanın iç içe ilerlemesini sağlayacak bir geliştirme süreci uyguladık.
PowerCurve çözümünün sağladığı esneklik bu açıdan kritik bir başarı faktörü oldu. 6 aydan kısa bir sürede 700’e yakın strateji değişikliğini herhangi bir IT kaynağı ihtiyacı gerektirmeden yaparak, TFRS 9 risk modellerimizi bankamızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayabildik.

Garanti Bankası 20 yılı aşkın bir süredir Experian’ın stratejik iş ortağı. Tahsisten tahsilata, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında onlarca proje yaptık. Özellikle bu proje için Experian’ı seçmenizde hangi yetkinlikler ön planda oldu?

Evet, Experian çözümleri ve Türkiye ekibiyle devam eden uzun süreli ve başarılı bir deneyimimiz var. Bir konuda çözüm ihtiyacı ortaya çıktıkça, en doğru çözümün tasarlanması ve sonrasında kullanıma hazır hale getirilmesi aşamalarında etkili bir çalışma birlikteliğimiz bulunuyor. Hedeflediğimiz değerlere bu sayede ulaşıyoruz. Alanında uzman ekiplerin, sunulan etkili çözümlerin ve müşteri yönetimindeki hassasiyetin bir bütün olarak bizi Experian’ı seçmeye yönelttiğini söyleyebilirim.
Bu projede bizi özellikle etkileyen faktör de PowerCurve platformunun ortaya çıkabilecek regülasyon ve model güncelleme gereksinimlerine hızlı ve esnek şekilde cevap verebilecek bir altyapıya sahip olması oldu. İkinci olarak, değişlikleri kolaylıkla test edebilmek ve farklı senaryolarla sonuçlar elde edebilmek de kararımızda önemli rol oynayan etkenler oldu. Son olarak, geliştirdiğimiz tüm TFRS 9 risk modellerini PowerCurve platformunda kullanarak, hesap seviyesinde ve günlük olarak karşılık hesaplayabilmemiz, bankamızın etkin risk yönetimi yapısına önemli bir katkı sağlayacak.

Peki şu anda ne aşamadasınız?

TFRS 9 hesaplamalarımız şu ana kadar test amaçlı olarak, gerektiğinde çalıştırılıyordu. Mevcut yapı ile 3 aydır aylık TFRS 9 sonuçlarımızı PowerCurve platformu üzerinde üretiyor ve inceliyoruz. Aralık ayı boyunca günlük karşılık üretme yapımızın sonuçlarını inceleyerek 2018 için son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Aynı şekilde yasal raporlamasını da TFRS 9 geçişiyle beraber 2018 yılında başlatacağız.
Bundan sonra bu alanda ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz?

Kısa vadede bakarsak, öncelikle bu yılın sonunda TFRS 9 geçişinin tamamlanmasını planlıyoruz. Aralık ayında ise 01.01.2018’de yapılacak TFRS 9 geçişine yönelik son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Sonrasında TFRS 9 hesaplamalarını izlemeye ve periyodik olarak model güncellemesine devam edeceğiz.
Daha genel bir perspektiften bakarsak, TFRS 9 projeleri bankacılık sektörünün risk analitiği uygulamalarını gelişmiş analitik yöntemlere yükseltmesi için bir fırsat oldu. Aynı zamanda, UFRS 9** ile birlikte yürüyen global bir değişim olması da Türkiye’deki uygulamaların en az dünyadaki gelişmiş analitik yöntemler seviyesinde gerçekleşmesini zorunlu kıldı. 2018 yılı ve sonrasında TFRS 9’u uygulamaya başlayan tüm bankalar ilk önce risk yönetimi uygulamalarını yeni risk analitiği kabiliyetleri ile güncelleyerek etkinliğini artırma fırsatını değerlendirecek. Buna dayalı olarak risk yönetiminin kapsamındaki tüm bankacılık alanları stratejik ve günlük kararlarında ileri seviye risk modellerinin kullanıldığı yeni iş modellerini geliştirmeye başlayacak. Biz de, bu değişimi izlemek yerine, Risk İnovasyon başlığındaki stratejik planlarımız dahilinde ilerlemeyi hedefliyoruz.

*Türkiye Finansal Raporlama Standartları 9

**Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 9