Tahsilat

Experian'ın katma değerli hizmetleri, gecikmeye düşen her bir müşteri için dinamik ve özel tahsilat stratejileri geliştirmek amacıyla tahsilat süreçlerinin ve faaliyetlerinin merkezine akıllı müşteri segmentasyonunu yerleştirmektedir.

Kurumlar müşterilerini derinlemesine anlayarak, örneğin geç ödemeyi alışkanlık haline getiren müşterileri kendi kendilerine ödemeleri için bekleyerek, ellerindeki kaynakları yüksek riskli ve yüksek değerli müşterilere ayırabilir ve böylece gecikmedeki müşterilerini etkin bir biçimde önceliklendirebilirler.

Experian'ın sunduğu katma değerli çözüm ve hizmetler sayesinde kurumlar  gelecekteki karlılıkları için müşteri kaybını azaltmak ve gelir akışını sürdürmek amacıyla sorunlu kredileri en aza indirmekte ve müşterileri hızla ödeme güçlüğünden kurtarabilmektedirler. 

 

Tahsilat ürünlerimizi uygulamaya koymuş olan müşterilerimiz: 

 • Sorunlu kredi tahsilatlarını %15 oranında iyileştirmiş; verimliliği %70'den fazla arttırmışlardır.
 • Gecikmeli kredilerden kurtarma oranını %24’e kadar iyileştirmişlerdir.
 • Personel giderlerini %31 oranında azaltmışlardır.
 • Gecikme geçişlerinde %60'dan fazla iyileşme sağlamışlardır.
 • Karşılıkları %20'den fazla oranda azaltmışlardır.
 • Analitik Çözümler
 • Stratejik Danışmanlık
 • Portföy Yönetimi Paketi
 • PowerCurveTM Customer Management (Stratejik Tahsilat)
 • Strateji Optimizasyonu
 • Tallyman (Operasyonel Tahsilat)

Analitik Çözümler

Decision Analytics, büro ve müşteri verilerini esas alan genel ve özel skorlama modelleri geliştirmektedir. Bu modeller kredi riski, eğilim, sahtecilik riski, borçluluk, iflas, müşteri kaybı, müşteri değeri, tahsil edilebilirlik ve tahsilat gibi birçok farklı amaç için geliştirilmektedir.

Genel skorlama modelleri, Experian'ın kredi bürosu verileri veya piyasadaki en son gelişmeler ile şekillenen kredi sektöründen elde edilen bilgiler kullanılarak geliştirilmektedir. Genel skorları uygulamaya koymak kolaydır ve geliştirilmesi için kurumun geçmiş verisine ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle yeni kurulan firmalar için oldukça kullanışlıdır.

Özel skorlama modelleri ise müşteri tarafından sağlanan geçmiş veriler kullanılarak oluşturulur ve müşterinin kendi müşteri portföyüne uygun olarak özelleştirilir. Müşterinin kendi iş hedeflerine uygun olmasını sağlamak amacıyla karşılıklı görüşerek tasarlanırlar.

Stratejik Danışmanlık

Decision Analytics’in sunduğu tüm katma değerli tekliflerinin oluşturulmasında deneyim ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunan stratejik danışmanlarımız, müşterilere strateji oluşturma ve uygulama sürecinde olduğu kadar, büyüme sürecinde de destek olmaktadır.

İş Süreçleri İnceleme Danışmanlığı

İş süreçleri ve işleyişin incelenmesi ile danışmanlarımız müşterilerimizin değer yaratabilecek fırsatları belirlemelerine yardımcı olur.  Experian, yatırım getirisini iyileştirmeye yönelik fırsatları değerlendirmek, kurumun bu fırsatları sunabilme kapasitesini değerlendirmek ve önerilen kazançları gerçeğe dönüştürmek için gerekebilecek ilave her tür yetkinliği belirlemek için oldukça etkili bir metodoloji geliştirmiştir.  

İş Süreçleri ve İşleyişin İncelenmesi 6 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Bu metodoloji 6 temel aşamadan oluşur:

 1. Sorunu tanımlama
 2. En iyi uygulamalarla karşılaştırma
 3. Eksiklikleri belirleme
 4. Fırsatları tanımlama
 5. Yol haritası oluşturma
 6. İş vakası hazırlama

Strateji Tasarımı

Strateji tasarımı ile danışmanlarımız, müşterilerimizin stratejik hedefleri ve temel performans göstergeleri ışığında karar stratejilerini ve ilgili aksiyonları oluşturmalarına yardımcı olur.  Optimizasyon, en iyi tasarım uygulamaları, veriye ve deneye dayalı metodolojiler gibi birçok farklı teknik ve yaklaşım kullanılmaktadır.

Strateji İncelemesi

Müşterilerinizle ilgili aldığınız kararların işinize değer katmaya devam etmesini sağlamak için danışmanlık esastır. Strateji incelemesi ile danışmanlarımız, müşterilerimizin mevcut karar stratejilerini düzenleyip geliştirerek değer elde etmeye devam etmelerine yardımcı olur.   


Portföy Yönetimi Paketi

Experian tarafından paket halinde sunulan bir müşteri yönetimi hizmetidir. Experian, risk ve tahsil edilebilirliği değerlendirmek amacıyla müşteriden aldığı verileri tahsilat alanındaki uzmanlığı ve özel stratejileriyle desteklediği yazılım ve analitik çözümlerle birleştirir.

PowerCurveTM Customer Management (Stratejik Tahsilat)

PowerCurveTM Customer Management çözümü, analitik  skorlama ve müşteri yönetimi sistemidir. Kurumların hem hesap hem de müşteri düzeyinde tutarlı ve uygun müşteri yönetimi stratejileri geliştirebilmelerini sağlar. PowerCurveTM Customer Management, kurumların düşük riskli ve aktif müşterilere daha yüksek limitler sunarak, ürün şartlarını düzenleyerek, yenilemeyi teşvik ederek, çapraz satışlar yaparak ve aldıkları müşteri hizmeti deneyiminin getirdikleri değere uygun olmasını sağlayarak bu müşterilerden elde edilen geliri arttırmaya yönelik stratejiler belirlemelerini ve bu stratejileri hayata geçirmelerini sağlar. Ayrıca tahsilata düşen hesap sayısını azaltmak amacıyla limitleri yönetmenin ve onayları denetim altında tutmanın yanısıra, tahsilat stratejilerini de tahsilat oranlarını arttıracak ve şüpheli alacak miktarını azaltacak şekilde yönlendirerek şüpheli alacak karşılıklarında ve yüksek riskli müşteri sayısını azaltma konularında da etkilidir. PowerCurveTM Customer Management, verileri eşleştirirken ve toplarken Strategy Manager adını verdiğimiz bir altyapı kullanarak önemli hesapların yönetimiyle ilgili kararlar alır. Hem Hesap hem de Müşteri düzeyinde toplu ya da gerçek zamanlı sorgulama yapılabilir.

Strateji Optimizasyonu

Optimizasyon, müşteri yaşam döngüsünde hem pazarlama hem de krediyle ilgili kararlar için en verimli karar stratejisini tasarlamak amacıyla patentli matematiksel algoritmaları kullanır.

 • Marketswitch Optimization – kurumların müşterileri için en uygun eylemi tespit etmek amacıyla birden fazla kısıtı göz önünde bulunduran ve iş hedeflerini en üst düzeye çıkartan gelişmiş matematiksel optimizasyonu kullanmalarını sağlayan Decision Analytics sistemidir.
 • Strategy Tree Optimisation - iş kullanıcılarının kredi yaşam döngüsü boyunca değer arttıran kararlar almalarını sağlayan karar ağaçlarını tasarlamalarına yardımcı olmak için Marketswitch Optimisation teknolojisi kullanılır.

Tallyman (Operasyonel Tahsilat)

Tallyman, standart  tahsilat süreçlerinin birçoğunu minimum düzeyde manüel müdahale ile maksimum miktarda borç tahsilatı yapacak şekilde otomatik hale getirerek kurumların tahsilat süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlar. Tallyman, müşteri ve tüm hesaplarının daha basit bir şekilde anlaşılmasını sağlayan ve gerçek zamanlı aksiyonlar alınmasını mümkün kılan oldukça gelişmiş bir kullanıcı arabirimi sunar. Tüm tahsilat süreci, bir iş kullanıcısı tarafından tasarım stüdyosu ortamında tanımlanmış ağaç yapıları kullanılarak toplu ve gerçek zamanlı olarak segmentlere ayrılır. Ayrıntılı gerçek zamanlı ve toplu raporlama özelliği sayesinde, tahsilat görevlisinin performansından, gecikme geçişlerindeki ve tahsilat oranlarındaki trendlere kadar tahsilat faaliyetinin her unsuru hakkında net bilgi elde edilir.

Contact Us

Have Questions? Contact Us Today!

Would you like to hear from us?*

By signing up to Experian business marketing communications you will receive the latest research, insight, news and invites to events and webinars. Experian offers a wide range of products and services. We will do our best to send you only communications that we deem to be relevant to you, your job and your business. You can change your mind at any time.

 • SubmitKonuyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurunuz:


 • GÖNDER

[an error occurred while processing this directive]
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US