Başvuru ve Davranışsal Skorkartlar

Başvuru Skorkartları

Başvuru Skorkartları kuruluşların bir başvuru sahibinin belirli bir şekilde hareket etme olasılığını tahmin ederek etkili otomatikleştirilmiş kararlar almasına yardımcı olan araçlardır.

Kredi için en yaygın olarak kullanılan başvuru skorkartı bir müşterinin ödeme yapıp yapmayacağı riskini tahmin eder. Bu sayede bir işletme olarak başvuru yapanları onaylamak, incelemek veya reddetmekle ilgili otomatikleştirilmiş, doğru ve tutarlı kararlar alabilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Başvuru skorkartları, eğer yeterli miktarda veri mevcutsa, genelde bir kurumun ilgili ürünle ilgili geçmiş verileri kullanılarak geliştirilen istatistikî modellerdir.

İlgili geçmiş verileri mevcut değilse, örneğin skorkart yeni bir ürün için gerekliyse, bu durumda Experian kendi geniş kapsamlı veri kaynaklarınden temsili genel veriler sağlayabilir.

Veriler ayıklandıktan ve doğrulandıktan sonra hedef portföyü temsil eden bir modelleme veri numunesi tasarlanması kritik önemdedir ve böylelikle sonuçta ortaya çıkan skorkartın işletmenin hedeflerine uygun olması sağlanır. Bu, mevcut kriterlerin, portföy stabilitesinin ve davranışın detaylı bir analizinin yapılmasıyla başarılır. Ardından, başta lineer ve mantıksal regresyon olmak üzere çeşitli metodolojiler kullanılarak model geliştirilebilir. Experian’ın kredi kuruluşları için başarıyla kredi risk modelleri geliştirmek konusunda 30 yılı aşkın bir tecrübesi bulunmaktadır.

Başvuru esnasında yakalanan verilerinize ek olarak, en tahminsel başvuru skorkartı geliştirmelerinin arasında kredi geçmişinin detaylı bir görünümünü sağlayan kredi bürosu verileri bulunur. Skorkartlara ek olarak, Experian başvuru skorkartı geliştirmelerini desteklemek için kapsamlı geçmişe dönük kredi bürosu verileri sağlayabilir.

Davranış Skorkartları: işiniz için doğru müşterileri elinizde tutun ve artırın

En değerli müşterilerinizin kimler olduğunu biliyor musunuz? Müşterileriniz arasında size ya da başka yerlere olan borçlarını ödemekte zorlananlar mı var? Hem riskleri azaltmak hem de doğru müşterileri aktifleştirmek istiyorsanız, gündelik kararlarınızda mevcut tüm verilerin ve içgörülerin kullanımını en üst seviyeye çıkararak çabalarınızı nasıl ve nereye odaklayacağınızı bilmeniz büyük önem taşır.
Nasıl çalışır?
Bir müşterinin gelecekte nasıl davranacağını tahmin etmek için uzmanlardan alınan danışmanlığın yanı sıra, sizin verilerinizle kendi verilerimizi birleştirerek istatistikî modeller geliştiririz. Davranış puanlaması, müşteri ilişkisinin ömrü boyunca finansal zorluk yaşayanları yönetmek ve desteklemekten yeni ürünlerin geliştirilmiş özellikleri vasıtasıyla müşterilerle olan ilişkileri genişletmeye kadar her müşteri için yönetim stratejileri belirlemek amacıyla kullanılır.

Önemli Faydalar

  • başvuru karar süreçlerini otomatikleştirerek başvuruların manüel olarak incelenmesiyle ilgili maliyetleri azaltın
  • işletmenize doğru, tutarlı, gerçeklere dayalı kararlar alabilme yeteneğini kazandırın

Başvuru skorkartları şunları tahmin etmenize yardımcı olabilir:

  • bir başvuru sahibinin finansal karşılayabilirliği (ödeme gücü)
  • gelecekteki olası kârlılık
  • müşteri erime (yıpranma) ihtimali, vb.
  • Kredi riski başvuru skorkartlarında her başvuru sahibi için elde edilen sonuç genelde sayısal bir puandır ve yüksek puanlar tahmini riskin daha düşük seviyelerde olduğunu gösterir.

Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin

Kredi Skorkartları ve Özel Analizler

Yapay zeka