Veri Hazırlama

Verilerinin çeşitliliğinin ve hacminin artışıyla birlikte, işletme kullanıcılarınızın verileri BT çalışanlarına gereksinim duymadan hazırlamasına yardımcı olabiliriz.

Veri hazırlama nedir ve kim kullanır?

  • Veri hazırlama kuruluşların verilerini toplamasına, düzeltmesine ve güvenilir tek bir dosya veya tablo içinde birleştirmesine yardımcı olur.
  • İş analistleri ve veri yöneticileri insan ya da makine giriş hatalarını düzeltmek, mükerrer kayıtları silmek, eksik verileri doldurmak ve farklı kaynaklar veya veri formatlarındaki verileri birleştirmek için veri hazırlama araçlarını kullanır.
  • Bu sayede uyumlulaştırılmış, standartlaştırılmış ve zenginleştirilmiş veriler oluşturulur ve sonrasında bu veriler bilinçli iş kararları alınması için analiz edilir.

Veri hazırlama neden önemlidir?

İşletmelerin stratejik, operasyonel ve finansal kararlarına destek olması için verilere güvenmesi gerekir.

Ancak verilerin giderek karmaşıklaşması işletmeleri veri hazırlama süreçlerini gözden geçirmeye itmektedir. Tutarsız ve düşük kaliteli veriler de bu zorluğu artırmakta, analiz ve veri madenciliği işlerini yavaşlatmakta ve güvenilmez bir hâle getirmektedir.

Veri kaynaklarının hazırlanması geleneksel olarak BT çalışanlarının sorumluluğu altındaydı, ama veri analizi yönündeki ilginin artması BT dışındaki çalışanları da veri hazırlama süreçlerine dahil etmektedir. Self servis veri hazırlama araçları BT çalışanlarının üzerinde yükü azaltarak veri yönetiminin sürecin bir parçası hâline gelmesini sağlar.

Veri Kalitesi Analistleri için Teknoloji

Bir veri uzmanı olarak, kuruluşunuzun uzun vadeli bir veri kalitesi yönetimi ve olgunluğu stratejisi oluşturma çabasının ardındaki itici güçsünüz. Veri kaynaklarınızın kontrolünü hemen bugün elinize alın - teknolojinin veri yönetimi yönündeki çalışmalarınızı nasıl destekleyebileceğini öğrenin.

Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin

Veri Hazırlama sürecinizde size nasıl yardımcı olabiliriz

Hız

Eskiden uzun süren ve pahalıya patlayan manüel süreci hızla ve güvenle otomatikleştirin

Kontrol

Zamandan ve efordan tasarruf etmek için yeniden kullanılabilir dönüştüm kuralları oluşturun

Dönüştürün

İşletmenize özel formatlar ve standartlar oluşturarak verilerinizi anında değere dönüştürün

Olanak verin

İşletme kullanıcıları BT çalışanlarının desteği olmaksızın güçlü analitik içgörülerin kontrolünü eline alabilir

Olgunluk

Verilerinizle ilgili önemli ilk adımları atarak Veri Kalitesi Olgunluk Eğrisini yükseltin