Yapay Zeka

Yapay Zeka verilerinizin değerini en üst seviyeye çıkararak büyüme hızınıza hız katıyor

Müşteri ilişkilerinizin uzun ömürlü olması için geleneksel olmayan veri kaynaklarını makine öğrenmesiyle birleştirin

Yeni veri kaynaklarının kullanıma sunulması, “geleneksel” kurum içi verilerin ve kredi bürosu verilerinin çok ötesine geçen tahminsel kredi riski yönetimi modellerinin geliştirilmesine yönelik muazzam bir potansiyel teşkil etmektedir.

Bu alanda yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyanın birçok ülkesinde büyük veri, veri bilimi, ileri düzey analitik çözümler ve akıllı kredi çözümleri sunarak geniş bilgi birikimine ve deneyime sahip olduk.

Geleneksel araçlar ile entegre edilmiş projeler, pazarlamadan kredi riskine, tahsilata, müşteriyi korumaya ve dolandırıcılığa kadar kredi döngüsünün çeşitli alanlarında kısa sürede avantajlar sağladı.

Sunduğumuz gelişmiş analitik çözümleri ana hatlarıyla okuyabilirsiniz. Çağrı merkezi görüşmeleri, kredi kartı işlem bilgileri ve yapısal olmayan İnternet verileri gibi geleneksel olmayan veri kaynaklarını yapay zeka teknikleriyle bir araya getiren bu çözümlerimiz, müşteri kazanımı, müşteri içgörüleri, tahsilat, yasal uyum ve dolandırıcılığı önleme gibi konularda başarılı sonuçlar sunmaktadır.

Şunları başarmanıza yardım edebiliriz:

  • ‘geleneksel’ dahili ve kredi bürosu verilerinin çok ötesine geçen tahmine dayalı kredi riski yönetimi modelleri oluşturmak
  • geleneksel olmayan veri kaynaklarından değer yaratmak (örn. iletişim merkezi telefon görüşmeleri, kredi kartı işlemi bilgileri ve yapılandırılmamış internet verileri)

Nasıl yapıyoruz:

Müşterinin Sesi Analizleri - yeni veri kaynaklarından değer üretir (birden çok müşteri iletişim kanalı kullanan şirketlere özel)

İşlem Verisi İçgörüleri - kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerden değer yaratır

İnternet Verisi Analizleri müşterileri çevrimiçi ortamda ölçümleyerek müşteri davranışlarını değerlendirir

Otomatik Dolandırıcılık İçgörüsü Sistemi, dolandırıcılığı tespit etme sistemlerini yapay zeka teknikleri ile destekleyen kapsamlı bir çözümdür.

Akıllı analiz ortamı kullanılarak verilerden tam olarak nasıl faydalanılır

Daha iyi müşteri içgörüleri elde etmek için yenilikçi Büyük Veriden nasıl faydalanılır

Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin