Tahsilatlar - Bir Sonraki En iyi Müşteri Eylemleri

Her müşteri için en etkili tahsilat eylemini seçerek performansı maksimuma çıkarın.

Her müşteri için doğru iletişimi belirlemek ve doğru zamanda, en iyi kanal vasıtasıyla, doğru şartlarla yapmak herhangi bir tahsilat stratejisi için kritik önemde bir unsurdur.

Her müşteri için en uygun eylemi seçmek zordur, çünkü bir tahsilat yolunda gerçekleştirilen eylemlerin geçmişteki sonuçlarını izole etmek pek kolay olmayabilir.

Hem bireysel eylemlerin hem de eylem kombinasyonlarının sonuçları anlaşılmalıdır.Çözümümüz risk ve tahsilat ekiplerinin bir dizi potansiyel stratejiyi değerlendirerek, tasarımı kolaylaştırmasına ve kullanımdaki stratejide ayarlamalar yapmasını mümkün kılar.

Çözümümüz risk ve tahsilat ekiplerinin bir dizi potansiyel stratejiyi değerlendirerek, tasarımı kolaylaştırmasına ve kullanımdaki stratejide ayarlamalar yapmasını mümkün kılar.

Kurulum sürecinin esnek olması, mevcut karar alma yazılımı veya tahsilat platformları içinde kullanıma geçirilmesini kolaylaştırır.

Önemli Faydalar

Tahsilatlarda optimizasyonun en etkili şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki ifadelerden bazılarının ya da tümünün doğru olması gerekir:

İletişim kanalları arasında seçim yapılabilmesi

Pek çok müşteri olması

Bir eylemin kaç kez uygulanabileceği konusunda bir kısıtlama olması (örn. arama kapasitesi)

Ölçülebilir bir hedef (örn. tahsil edilen tutarın maksimize edilmesi) olması ve farklı eylemlerin bu hedef üzerindeki etkisinin tahmin edilebilmesi

Nasıl çalışır?

Optimizasyon çözümlerimiz, aşağıdakiler vasıtasıyla geleneksel tekniklere karşı daha iyi performans elde edilmesini sağlar:

Geleneksel bir sıralama ya da hiyerarşik bir yaklaşım yerine her bir eylem kombinasyonunun göz önüne alınması

Farklı eylemlerin getirdikleri ve götürdüklerinin anlaşılması (hangileri kısıtlamaların baskısıyla gerçekleştiriliyor)

Kısıtlamaların içine sığacak en iyi eylem dizisinin belirlenmesi

Müşteri sayısında, kısıtlamalarda veya optimize edilecek eylemlerde herhangi bir sınırlama olmaksızın bireysel müşteri seviyesinde çalışılması

Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin