Müşteri Yönetimi

Her kurumun müşteri ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçları arasında denge kurması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için kurumların müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyerek iyi bir müşteri ilişkisi kurmaları ve müşterilerini etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Experian'ın müşteri yönetimi alanında sunduğu katma değerli hizmetler, bir yandan müşteri değerini ve gelirini arttırırken diğer yandan da maliyetleri ve müşteri kaybını azaltarak, kurum genelinde müşteri odaklı bir müşteri yönetimi yaklaşımı geliştirmeye yönelik merkezi ve otomatik bir karar verme süreci sunmaktadır.

 

Müşteri Yönetimi ürünlerimizi uygulamaya koymuş olan müşterilerimiz:

 • Müşteri kaybını azaltmışlardır.
 • Ürün penetrasyonunu arttırmışlardır.
 • Gecikmeye düşen müşteri sayısını azaltmışlardır.
 • Sorunlu kredi ve zarara atma oranlarını azaltmışlardır.
 • Müşteri hizmet kalitesini arttırmışlardır.

Analitik Çözümler

Decision Analytics, büro ve müşteri verilerini esas alan genel ve özel skorlama modelleri geliştirmektedir. Bu modeller kredi riski, eğilim, sahtecilik riski, borçluluk, iflas, müşteri kaybı, müşteri değeri, tahsil edilebilirlik ve tahsilat gibi birçok farklı amaç için geliştirilmektedir.

Genel skorlama modelleri, Experian'ın kredi bürosu verileri veya piyasadaki en son gelişmeler ile şekillenen kredi sektöründen elde edilen bilgiler kullanılarak geliştirilmektedir. Genel skorları uygulamaya koymak kolaydır ve geliştirilmesi için kurumun geçmiş verisine ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle yeni kurulan firmalar için oldukça kullanışlıdır.

Özel skorlama modelleri ise müşteri tarafından sağlanan geçmiş veriler kullanılarak oluşturulur ve müşterinin kendi müşteri portföyüne uygun olarak özelleştirilir. Müşterinin kendi iş hedeflerine uygun olmasını sağlamak amacıyla karşılıklı görüşerek tasarlanırlar.

Stratejik Danışmanlık

Decision Analytics’in sunduğu tüm katma değerli tekliflerinin oluşturulmasında deneyim ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunan stratejik danışmanlarımız, müşterilere strateji oluşturma ve uygulama sürecinde olduğu kadar, büyüme sürecinde de destek olmaktadır.

İş Süreçleri İnceleme Danışmanlığı

İş süreçleri ve işleyişin incelenmesi ile danışmanlarımız müşterilerimizin değer yaratabilecek fırsatları belirlemelerine yardımcı olur.  Experian, yatırım getirisini iyileştirmeye yönelik fırsatları değerlendirmek, kurumun bu fırsatları sunabilme kapasitesini değerlendirmek ve önerilen kazançları gerçeğe dönüştürmek için gerekebilecek ilave her tür yetkinliği belirlemek için oldukça etkili bir metodoloji geliştirmiştir.  

İş Süreçleri ve İşleyişin İncelenmesi 6 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Bu metodoloji 6 temel aşamadan oluşur:

 1. Sorunu tanımlama
 2. En iyi uygulamalarla karşılaştırma
 3. Eksiklikleri belirleme
 4. Fırsatları tanımlama
 5. Yol haritası oluşturma
 6. İş vakası hazırlama

Strateji Tasarımı

Strateji tasarımı ile danışmanlarımız, müşterilerimizin stratejik hedefleri ve temel performans göstergeleri ışığında karar stratejilerini ve ilgili aksiyonları oluşturmalarına yardımcı olur.  Optimizasyon, en iyi tasarım uygulamaları, veriye ve deneye dayalı metodolojiler gibi birçok farklı teknik ve yaklaşım kullanılmaktadır.

Strateji İncelemesi

Müşterilerinizle ilgili aldığınız kararların işinize değer katmaya devam etmesini sağlamak için danışmanlık esastır. Strateji incelemesi ile danışmanlarımız, müşterilerimizin mevcut karar stratejilerini düzenleyip geliştirerek değer elde etmeye devam etmelerine yardımcı olur.   


PowerCurveTM Customer Management

PowerCurveTM Customer Management çözümü, analitik  skorlama ve müşteri yönetimi sistemidir. Kurumların hem hesap hem de müşteri düzeyinde tutarlı ve uygun müşteri yönetimi stratejileri geliştirebilmelerini sağlar. PowerCurveTM Customer Management, kurumların düşük riskli ve aktif müşterilere daha yüksek limitler sunarak, ürün şartlarını düzenleyerek, yenilemeyi teşvik ederek, çapraz satışlar yaparak ve aldıkları müşteri hizmeti deneyiminin getirdikleri değere uygun olmasını sağlayarak bu müşterilerden elde edilen geliri arttırmaya yönelik stratejiler belirlemelerini ve bu stratejileri hayata geçirmelerini sağlar. Ayrıca tahsilata düşen hesap sayısını azaltmak amacıyla limitleri yönetmenin ve onayları denetim altında tutmanın yanısıra, tahsilat stratejilerini de tahsilat oranlarını arttıracak ve şüpheli alacak miktarını azaltacak şekilde yönlendirerek şüpheli alacak karşılıklarında ve yüksek riskli müşteri sayısını azaltma konularında da etkilidir. PowerCurveTM Customer Management, verileri eşleştirirken ve toplarken Strategy Manager adını verdiğimiz bir altyapı kullanarak önemli hesapların yönetimiyle ilgili kararlar alır. Hem Hesap hem de Müşteri düzeyinde toplu ya da gerçek zamanlı sorgulama yapılabilir.

Strateji Optimizasyonu

Optimizasyon, müşteri yaşam döngüsünde hem pazarlama hem de krediyle ilgili kararlar için en verimli karar stratejisini tasarlamak amacıyla patentli matematiksel algoritmaları kullanır.

 • Marketswitch Optimization – kurumların müşterileri için en uygun eylemi tespit etmek amacıyla birden fazla kısıtı göz önünde bulunduran ve iş hedeflerini en üst düzeye çıkartan gelişmiş matematiksel optimizasyonu kullanmalarını sağlayan Decision Analytics sistemidir.
 • Strategy Tree Optimisation - iş kullanıcılarının kredi yaşam döngüsü boyunca değer arttıran kararlar almalarını sağlayan karar ağaçlarını tasarlamalarına yardımcı olmak amacıyla Marketswitch Optimisation teknolojisi kullanılır.

Need More Information?

Book consultation today!

Would you like to hear from us?*

By signing up to Experian business marketing communications you will receive the latest research, insight, news and invites to events and webinars. Experian offers a wide range of products and services. We will do our best to send you only communications that we deem to be relevant to you, your job and your business. You can change your mind at any time.

 • SubmitKonuyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurunuz:


 • GÖNDER

[an error occurred while processing this directive]
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US